Omring en WilgaerdenLeekerweideGroep halen eerste post-hbo opleiding naar West-Friesland

Eerste post-hbo opleiding naar West-Friesland

Omring en WilgaerdenLeekerweideGroep halen eerste post-hbo opleiding naar West-Friesland

Omring en WilgaerdenLeekerweideGroep halen eerste post-hbo opleiding naar West-Friesland

Op 9 juni hebben Omring en WilgaerdenLeekerweideGroep samen met Hogeschool Inholland een intentieovereenkomst ondertekend voor de start van een post-hbo opleiding. Een uniek moment voor de regio en een eerste aanzet voor hoger onderwijs aanbod in West-Friesland.

De zorgsector krijgt de primeur met een op maat gemaakte opleiding ‘Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie’ (IZWT). Initiatiefnemers Omring en WilgaerdenLeekerweideGroep willen hiermee zorgprofessionals opleiden die via technologie toekomstige vraagstukken rondom zorg en welzijn proberen op te lossen.

Een belangrijke stap
De plannen voor hbo onderwijs in de regio zijn er al lang. De West-Friese Bedrijvengroep pakte deze opdracht op en verbond bedrijven en organisaties met elkaar. Voorzitter Hans Huibers is zeer content dat de beide zorgaanbieders hieraan nu een concreet vervolg gaan geven. “Het is een belangrijke stap op weg naar het verbreden van het aanbod van hoger onderwijs in West-Friesland. Er zijn al initiatieven in de groene sector en hiermee breiden dit uit naar post hbo voor de zorg, hopelijk snel gevolgd door de ICT sector. Dat is goed voor talent behoud en werkgelegenheid in de regio.”

Groot belang
De verwachtingen zijn hoog gespannen voor deze opleiding. Ook het belang is groot. John Horlings, directeur P&O Omring: “We zien in de zorg en welzijn ontwikkelingen waarbij de inzet van ICT en technologie steeds belangrijker wordt. Daarnaast vindt Omring het ook belangrijk om medewerkers loopbaanperspectief te bieden.”

Michiel de Goede, Manager ZWOpleidingen, een onderdeel van WilgaerdenLeekerweideGroep, heeft ook hoge verwachtingen. “Ik verwacht dat de studenten na deze opleiding makkelijker contacten leggen buiten hun eigen afdeling of organisatie. Gezamenlijk ideeën uitvoeren die de kwaliteit van leven van onze cliënten of bewoners vergroten.” Met een toenemende vergrijzing en de noodzaak naar langer zelfstandig wonen is dit geen kleine opgave.

Studievorm
De opleiding is blended wat inhoudt dat er één lesdag per twee weken is, ondersteund met een 24/7 beschikbare interactieve digitale leeromgeving. “Studeren vindt niet alleen plaats op onze campus, maar juist ook in de praktijk bij en met partners in heel Noord-Holland Noord.”, licht Richard Oerlemans, directeur van Hogeschool Inholland Alkmaar en de technische opleidingen toe. Het verbinden van theorie en praktijk maakt de opleiding direct relevant.

Actuele maatschappelijke vraagstukken
Marije Deutekom, directeur bij Hogeschool Inholland in Haarlem en het domein Gezondheid, Sport en Welzijn ziet in de opleiding een concrete invulling van actuele vraagstukken. “Een van de doelen is bijvoorbeeld dat er optimale zorg wordt geleverd en mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Technologie en slim bouwen kan daarbij helpen. Studenten van de technische en zorg- en welzijnsopleidingen gaan samenwerken in innovatieve living labs in de regio. Samen werken de studenten aan actuele en concrete maatschappelijke vraagstukken.”

Goed voor de regio
Deze samenwerking draagt bij aan een maatschappelijke vraag in de zorg voor de regio West-Friesland in het algemeen, en voor de genoemde zorginstellingen in het bijzonder. Dat gecombineerd met een al langer gekoesterde wens om hbo opleidingen naar de regio Westfriesland te halen, maakt Marjon van der Ven een trots wethouder. “Ik ben trots dat de zorginstellingen en Inholland dit voor elkaar hebben gekregen voor de regio. Met de groeiende vergrijzing kan dit de kweekvijver en vliegwiel gaan worden voor zorgpersoneel en tevens behoud van talenten binnen de regio.

Overstijgend samenwerken
De Goede: “Het is een prachtig gevoel om samen met de twee grootste zorgwerkgevers in de regio, dit initiatief te mogen opzetten. En dat er een mooie samenwerking is ontstaan met Hogeschool Inholland, als onderwijspartner en de Westfriese Bedrijvengroep, als de belangenbehartiger van het bedrijfsleven in de regio en de gemeenten, geeft voldoening en trots. Overstijgend samenwerken, met een prachtig doel voor ogen, wat wil je nog meer in deze bijzondere tijd waarin we leven.”

De opleiding ‘Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie’ start in het najaar 2020. Meer informatie is te vinden via www.talentacademywestfriesland.nl. Daarop is ook de video van de presentatie te zien.