Werken op een woonzorglocatie

Wonen met zorg

Werken op een woonzorglocatie

Onze visie is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Maar soms kan het thuis niet langer. Dan kunnen mensen terecht in een van onze woonlocaties. Bijvoorbeeld mensen met dementie, die bij ons wonen in een kleinschalige en huiselijke omgeving. Maar ook hebben wij woonlocaties voor mensen met een lichamelijke zorgvraag. Zelfstandig wonen met zorg dichtbij kan uiteraard ook.