Cliëntenraadslid Den Helder en Julianadorp

Cliëntenraadslid Den Helder en Julianadorp

Omring is op zoek naar leden om de huidige lokale Cliëntenraad in Den Helder te versterken. Per 1 januari 2023 vertegenwoordigt de Cliëntenraad 4 extra locaties en daarom wordt er voor woonzorglocaties de Brink, Buitenveld, Den Koogh en de Zeester nieuwe leden gezocht.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad is er om het bestuur van Omring gevraagd en ongevraagd te adviseren met betrekking tot het beleid en de belangen van de cliënten te behartigen. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten zoals beschreven in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De cliëntenraad bevordert daarbij de participatie, medezeggenschap en belangbehartiging door cliënten, zodat zij zoveel mogelijk betrokken worden bij de gang van zaken in de eigen leefomgeving. Om deze doelstelling te bereiken ontwikkelt, stimuleert en activeert de raad activiteiten zoals: maandelijks overleg, huiskamerbezoeken en het jaarfeest. Daarnaast heeft elk raadlid een afdeling waarmee hij/zij nauwere contacten onderhoudt en een of meer aandachtsgebieden zoals bedrijfshulpverlening, voeding of waardigheid & trots.

Op dit moment bestaat de Cliëntenraad uit 6 leden, waaronder een voorzitter, vicevoorzitter en secretaris. De Cliëntenraad vertegenwoordigd de intramurale locaties in Den Helder en Julianadorp, namelijk de Brink, Buitenveld, de Golfstroom, Den Koogh, de Zeester, Dyckzicht, ’t Landhuis en Westhoek.

De Cliëntenraad versterkt de cliëntgerichtheid binnen Omring en zorgt ervoor dat de vraag van de cliënt medebepalend is voor de strategische koers en vormgeving van de organisatie. Wij zoeken kandidaten die zich herkennen maar ook vooral enthousiast worden van het volgende profiel:

  • directe ervaring met of betrokkenheid bij verpleeghuiszorg;
  • affiniteit met de doelgroep en de organisatie Omring;
  • sterke communicatieve en sociale vaardigheden;
  • in staat om een brede belangenafweging te maken, met oog voor zowel het cliëntbelang als het belang van de organisatie;
  • op de hoogte van ontwikkelingen in de ouderenzorg, zowel landelijk als regionaal;
  • minimaal één dagdeel per maand beschikbaar.

Direct solliciteren of meer weten? 
Wilt u direct op deze functie solliciteren? Fantastisch! Klik zo snel mogelijk via de website op de knop Direct solliciteren.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze vacature, dan kunt u contact opnemen met en Joke Hoogendijk via e-mailadres j.hoogendijk@kpnmail.nl.

Bij Omring hanteren we een screeningsbeleid. Dit houdt in dat we van iedereen die bij ons komt werken een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) opvragen.

Annika Kienstra helpt je graag

Annika Kienstra helpt je graag

Heb je nog vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan gerust contact met mij op. Je kunt mij bereiken via:
annika.kienstra@omring.nl of 0610929312