Sharon Koelemeijer

Sharon Koelemeijer | Verpleegkundige, Omring

Ik ben hier voorlopig nog niet uitgeleerd.

“Toen ik zag hoe goed er voor mijn opa gezorgd werd, wist ik zeker dat ik in de zorg wilde werken!”

Sharon Koelemeijer (1995), mag zich sinds juli 2017 gediplomeerd verpleegkundige noemen en is een van de jongste medewerkers op haar afdeling. “De zorg heeft mij altijd al getrokken,” vertelt Sharon. “Als mijn zus ziek was dan ging ik bijvoorbeeld een broodje voor haar maken en als mijn moeder zich niet zo goed voelde dan stofzuigde ik voor haar. Later, toen mij opa Alzheimer kreeg en ik zag hoe goed er voor hem gezorgd werd, wist ik zeker dat ik in de zorg wilde werken!”

Sharon besprak met haar decaan op de mavo dat ze zich zou aanmelden voor de opleiding Verzorgende IG aan het ROC in Den Helder. “Tijdens mijn intake daar vielen mijn hoge cijfers op,” herinnert ze zich, “en raadden ze me aan om direct te beginnen met de opleiding tot verpleegkundige. Daar moest ik wel even over nadenken, want ik was er niet zo van overtuigd dat ik dat zou redden. Ik heb de stap toch gezet en daar heb ik geen moment spijt van gehad.”

“Ik liep mijn laatste stage hier in Den Koogh,” vervolgt Sharon. “Tijdens die stage werd mij gevraagd of ik wilde solliciteren en die kans heb ik met beide handen aangegrepen.” Sharon begon haar loopbaan op de afdeling Molengat, maar werd al vrij snel overgeplaatst naar de afdeling Breewijd. “Dat was best wennen in het begin, “vertelt Sharon openhartig. “Het is wel een soortgelijke somatische afdeling, maar afscheid nemen van bewoners die bekend voor je zijn en collega’s waar je een band mee hebt opgebouwd is - denk ik - nooit gemakkelijk. Gelukkig werd ik zo warm op Breewijd ontvangen dat ik het er al snel net zo naar mijn zin had als op Molengat.”

Door Sharon over te plaatsen naar een andere afdeling wilde Omring haar een nieuwe uitdaging bieden. “Klopt,” beaamt Sharon. “De zorgzwaarte op deze afdeling is heel anders en ik heb in gesprekken met mijn leidinggevenden regelmatig aangegeven dat ik graag wil doorgroeien en mijn kennis en kunde wil uitbreiden. Sinds mijn overplaatsing ben ik ook gestart als Palliatieve Zorg Aandachtsvelder in Den Koogh en ik heb inmiddels mijn eerste cursusdag gevolgd.”

Als Sharon een blik in de toekomst werpt, ziet ze zichzelf nog niet direct in een hospice werken. “Ik kom nog maar net kijken bij de Omring,” aldus Sharon, “en ik wil me eerst hier verder bekwamen en specialiseren. Er zijn zo veel mogelijkheden en kansen binnen Omring. Ik ben hier voorlopig nog niet uitgeleerd. Eerst maar eens mijn cursus voor Aandachtsvelder Palliatieve Zorg afronden. Ik ben benieuwd wat er daarna nog allemaal op mijn pad komt!”

Wil je ook zo'n leuke baan als Sharon? Klik hier voor onze vacatures voor verpleegkundigen.