Voor alle vormen van thuiszorg of wijkverpleging

Zorg thuis

Voor alle vormen van thuiszorg of wijkverpleging

Ieder mens wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook als verzorging of verpleging nodig is. Deze mensen kunnen op onze wijkverpleging rekenen. Of het nu gaat om geplande of acute zorg, overdag of ’s nachts, dagelijkse verzorging of intensieve verpleging; voor alle vormen van thuiszorg of wijkverpleging kunnen mensen bij ons terecht.

Wat kun je doen binnen de Thuiszorg?

Als Wijkverpleegkundige speel je een centrale rol in de zorg en ben jij de schakel tussen cure en care bij het indiceren, regisseren en bewaken van hoogwaardige zorgverlening. Jij coördineert de zorg thuis, stemt deze af met de familie en overlegt met de huisarts en andere collega’s in de zorg. Als Verpleegkundige verleen je basiszorg, verricht je verpleegtechnische handelingen en zoek je oplossingen voor problemen van je cliënten.

Als Gespecialiseerd verpleegkundige werk je samen met onze partners aan het vormgeven van integrale specialistische zorg. Vanuit je regiefunctie ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van transmurale ketenzorg, en daarmee voor de kwaliteit van leven van onze cliënten.