Omring

Omring | Teamcoach spil in de wijk, Thuiszorg

Teamcoach vormt de basis voor een kwaliteits-thuiszorgteam

Teamcoach vormt de basis voor een kwaliteits-thuiszorgteam

Werken in de zorg stressvol? Een geval van ‘achter de feiten aan lopen’? De steeds complexere en intensievere zorgvraag en daarbij de krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een innovatieve aanpak in onze zorg. Wat nu als jij een belangrijke rol kunt spelen in het ondersteunen van de zorgmedewerkers en hen helpt hun mooie en belangrijke taken met plezier en energie te vervullen? Dat kan in de nieuwe functie van teamcoach Spil in de wijk bij Omring.

Zorgmedewerkers vervullen een onmisbare taak in onze maatschappij. Zij zorgen voor onze ouderen, mensen die hulp nodig hebben bij hun dagelijkse bezigheden en denken mee om mensen zo lang mogelijk gezond te houden, zodat zij op een fijne manier langer thuis kunnen wonen. Om hun werk goed en met plezier uit te kunnen voeren, hebben zij op hun beurt ook af en toe ondersteuning nodig. En daar komt de functie teamcoach om de hoek kijken…

Thuiszorgteams krijgen een steeds belangrijkere rol voor cliënten in de wijk. Medewerkers vormen meer en meer de spin in het web als het gaat om het bieden van de juiste zorg aan mensen in de wijk. Het programma Spil in de wijk ondersteunt de medewerkers bij deze steeds omvangrijkere taak.

Om de cliënt centraal te kunnen stellen, zet Omring de medewerker op nummer 1. Als processen en de zorgverlening soepel verlopen kunnen medewerkers tevreden en energiek aan het werk. Daardoor zijn zij beter in staat kwalitatief goede zorg te verlenen. De functie van teamcoach werkt dus door tot aan de cliënt.

Zelforganiserend

De thuiszorgteams van Omring zijn zelforganiserend. Dat vraagt een goede invulling van alle functies (wijkverpleegkundige, verpleegkundige, verzorgende IG en helpende plus), maar ook van de professionele rollen die zij vervullen, zoals zorgverlener, gezondheidsbevorderaar, verbinder of ambassadeur.

Wat heeft elke medewerker nodig om zijn of haar functie/rol goed uit te kunnen oefenen?

  • Goede en eerlijke communicatie binnen het team, maar ook organisatiebreed
  • Duidelijk afspraken, die worden nageleefd
  • Heldere processen, zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt
  • Duidelijke taakverdeling, welke rol is waarvoor verantwoordelijk?

De coach ondersteunt het team, maar ook de individuele medewerker in het op een fijne manier vervullen van eenieders taak.

Voor deze functie is geen ervaring nodig in de zorg! Wel heeft een Omring-teamcoach een achtergrond in coaching, affiniteit met de zorg en een grote interesse om het reilen en zeilen van de thuiszorg van binnen naar buiten te leren kennen.

Pionieren is gaaf, uitdagend en soms spannend. Hoe fijn is het als je dat kunt doen in een veilige omgeving, waar je weet dat áls je valt, je wordt opgevangen? Dat is wat Omring doet. Vrijheid bieden om te pionieren en innoveren en een vangnet vormen als dat nodig is.

‘Ik kijk uit naar de functie van teamcoach, omdat ik verwacht dat de functie ons gaat helpen Spil in de wijk te implementeren. De teamcoach zal het proces begeleiden en ons als individu en team helpen groeien. En dat zal er voor zorgen dat de processen beter gaan verlopen. Uiteindelijk zal dit leiden tot kwalitatief hogere zorg en gecreëerde ruimte om de groeiende zorgvraag aan te kunnen.’

Merel Botman, wijkverpleegkundige en lid van het programmateam.